Zakładki - Praca z długim dokumentem

Zakładki w Wordzie służą do oznaczania miejsc w dokumencie, do których można się odwoływać.

Sekcje

Za pomocą sekcji można różnicować układ dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony.

Tworzenie odsyłaczy

Odsyłacz prowadzi do elementu, który pojawia się w dokumencie w innej lokalizacji, na przykład "Zob. ilustracja 1". Można tworzyć odsyłacze do nagłówków, przypisów dolnych, zakładek, podpisów i numerowanych akapitów.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl