MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II

MS Office XP/2003 PL w biurze i sekretariacie. Tom I i II

autor:
Maria Sokół, Sergiusz Flanczewski, Roland Zimek
cena:
186.99
data wydania:
2006-08-18

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Style

Style są specjalnie zaprojektowanymi zestawami opcji formatowania, które umożliwiają stosowanie wielu atrybutów jednocześnie. Zamiast stosować każdą opcję formatowania z osobna, wystarczy wykonać tylko jedną czynność: zastosować styl.

Zakładki - Praca z długim dokumentem

Zakładki w Wordzie służą do oznaczania miejsc w dokumencie, do których można się odwoływać.

Znak wodny

Zdjęcie z wakacji jako tło listu, zdjęcia produktów firmy w korespondencji handlowej... czyli znak wodny wykonany w Wordzie. Posiadacze wersji 2002 oraz 2003 mogą użyć zdjęć jako znaków wodnych, które są tłem dokumentu.

Sekcje

Za pomocą sekcji można różnicować układ dokumentu pomiędzy stronami lub w obrębie jednej strony. Jest to fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony takie jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.

Sekcje 1. Sekcja w postaci jednej kolumny
2. Sekcja w postaci dwóch kolumn.

Aby podzielić dokument na sekcje należy wstawić podziały sekcji, a następnie sformatować odpowiednio każdą sekcję. Na przykład można sformatować sekcję jako tekst w jednej kolumnie, który będzie wstępem do sprawozdania, a następnie sformatować kolejne sekcje jako tekst w dwóch kolumnach, w których znajdzie się zasadnicza treść sprawozdania.

Typy podziałów sekcji*

Na poniższych przykładach przedstawię typy dostępnych podziałów sekcji, które można wstawić. (Na każdej ilustracji podwójna kropkowana linia przedstawia znak podziału sekcji).

Następna strona Ciągły Strona nieparzysta lub strona parzysta
Sekcje
Sekcje
Sekcje
Wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej stronie. Wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na tej samej stronie. Wstawienie znaku podziału sekcji i rozpoczęcie nowej sekcji na następnej nieparzystej lub następnej parzystej stronie.

Elementy formatowania, jakie można ustawiać dla sekcji

Można zmieniać następujące formaty sekcji:

  • Marginesy, rozmiar lub orientację papieru, źródło papieru dla drukarki
  • Obramowanie stron, wyrównanie w pionie, nagłówki i stopki
  • Kolumny, numerację stron, numerację wierszy, przypisy dolne i końcowe
Należy pamiętać, że podział sekcji steruje formatowaniem sekcji w tekście, który go poprzedza. Na przykład po usunięciu podziału sekcji poprzedzający go tekst stanie się częścią następnej sekcji i przyjmie jej formatowanie.

Wstawianie podziału sekcji

Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić nową sekcję.
W menu Wstaw kliknij polecenie Podział.
W obszarze Typy podziałów sekcji kliknij opcję opisującą miejsce, od którego ma się rozpoczynać nowa sekcja.

Sekcje

Praktyczne przykłady

Kolumny

Otwórz nowy dokument.
Wklej dowolny tekst i wstaw Ciągły podział sekcji w połowie dokumentu.

Zaznacz fragment tekstu i zamień układ tekstu na 2-kolumnowy.

Aby powrócić do standardowego układu tekstu ponownie wstaw ciągły podział sekcji i przeprowadź formatowanie akapitu do jednej kolumny.

Sekcje

Różny rozmiar papieru i marginesy

Otwórz nowy dokument.
Wklej dowolny tekst i wstaw podział sekcji.

Kliknij w obszarze dokumentu w sekcji drugiej.

Wybierz z menu Plik|Ustawienia strony i wybierz Rozmiar papieru Koperta

Sekcje

Różne nagłówki i stopki

Otwórz nowy dokument. Wstaw kilka stron. W środku dokumentu wstaw podział sekcji.

Otwórz polecenie Widok|Nagłówek i stopka. Wpisz treść pierwszego nagłówka w sekcji pierwszej.

Przewiń dokument do sekcji drugiej i kliknij w nagłówek II sekcji. Na pasku narzędziowym Nagłówek i stopka kliknij przycisk Taki jak poprzednio Sekcjei wpisz nagłówek w sekcji II.

Sekcje

Numeracja stron

Otwórz nowy dokument. Wstaw przykładowo 8 stron. W środku dokumentu wstaw podział sekcji.

Za pomocą polecenia Wstaw|Numery stron wstaw numerację stron w dokumencie. Wybierz format numerów A,B,C...
Potwierdź ustawienia klikając przycisk OK

Sekcje

Zamknij nagłówek i stopkę. Przewiń dokument do sekcji drugiej i ponownie wybierz polecenie Wstaw|Numery stron

Korzystając ponownie z przycisku Format wybierz inny format numeracji i zaznacz opcję Zacznij od numeru -1-

Powyższe ustawienia spowodują, że sekcje będą ponumerowane oddzielnie i w różnym formacie.

Sekcje

Różna orientacja stron

Otwórz nowy dokument. Wstaw kilka stron i dwa podziały sekcji. W wyniku tej operacji powinny być utworzone trzy sekcje.

Przewiń dokument do trzeciej sekcji, wybierz polecenie Plik|Ustawienia strony i na zakładce Marginesy zaznacz orientację poziomą.

Sekcje

*Ilustracje dotyczące typów podziału sekcji zaczerpnięte z pomocy Ms Word.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl