Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne

Word 2007 PL. Ćwiczenia praktyczne

autor:
Grzegorz Kowalczyk
cena:
17.00
data wydania:
2007-02-13

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Tworzenie spisu treści

Tworzenie spisu treści nie jest czymś skomplikowanym jednakże często użytkownikom Worda nastręcza wielu trudności ze względu na nieznajomość zagadnienia. W tym tutorialu postaram się je przybliżyć.

Korespondencja seryjna w Word 2007

Temat tworzenia dokumentów korespondencji seryjnej przewijał się już w moich tutorialach kilkukrotnie, jednak biorąc pod uwagę ogromną popularność tego tematu oraz zupełnie odmienny interfejs programu Word 2007 uzupełniam temat ...

Spisy ilustracji, wykresów, tabel itp.

W poprzednim tutorialu opisałam sposób dodawania podpisów do obiektów typu wykres, rysunek, tabela itp. Kontynuacją tamtego tematu jest dzisiejszy tutorial dotyczący tworzenia spisów obiektów umieszczonych w dokumencie.

Podpisy pod obiektami

W dokumentach tekstowych często pojawiają się obiekty takie jak: tabele, wykresy, rysunki czy równania.
MS Word oferuje narzędzie Podpis do automatycznego numerowania takich obiektów.

W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Podpis.

Podpisy pod obiektami

Następnie należy dokonać kilku istotnych ustawień. Pierwsze z nich to wybór Etykiety.

Podpisy pod obiektami

...położenia etykiety.

Podpisy pod obiektami

Do automatycznego tekstu podpisu można dodać opis indywidualny, choćby taki jak zrzucie poniżej.

Podpisy pod obiektami

Tak to wygląda na dokumencie:

Podpisy pod obiektami

Omówię teraz pozostałe opcje udostępnione na okienku Podpis.

Podpisy pod obiektami

Wyklucz etykietę z podpisu usuwa z podpisu treść etykiety.

Podpisy pod obiektami

Dla porównania na powyższym zrzucie rysunek z etykietą oraz bez etykiety.

Kolejne opcje podpisu dostępne są pod przyciskiem Numerowanie....

Podpisy pod obiektami

Użytkownik może wybrać tu jeden z dostępnych formatów numerowania, ewentualnie tworząc dłuższy dokument złożony z rozdziałów, można dołączyć numer rozdziału do podpisu.

Podpisy pod obiektami

Tak to wygląda podpis do równania z niestandardowym formatem numerowania:

Podpisy pod obiektami

W przypadku kiedy należy dodać podpis do obiektu takiego jak na przykład wykres albo fotografia, najpierw należy stworzyć nową etykietę, klikając przycisk Nowa etykieta... i podając treść etykiety, a następnie ustawić potrzebne opcje.

Podpisy pod obiektami Podpisy pod obiektami


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl