Po prostu Office 2010 PL

Po prostu Office 2010 PL

autor:
Steve Schwartz
cena:
64.90
data wydania:
2011-04-14

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Przygotowanie ogłoszenia

W tym tutorialu pokażę, w jaki sposób można przygotować w Wordzie ogłoszenie ze "zrywanymi" karteczkami. Podstawową kwestią jest rozmiar kartki, na której należy przygotować taki dokument.

Style

Style są specjalnie zaprojektowanymi zestawami opcji formatowania, które umożliwiają stosowanie wielu atrybutów jednocześnie. Zamiast stosować każdą opcję formatowania z osobna, wystarczy wykonać tylko jedną czynność: zastosować styl.

Podpisy pod obiektami

W dokumentach tekstowych często pojawiają się obiekty takie jak: tabele, wykresy, rysunki czy równania.
MS Word oferuje narzędzie Podpis do automatycznego numerowania takich obiektów.

Tworzenie spisu treści

Tworzenie spisu treści nie jest czymś skomplikowanym jednakże często użytkownikom Worda nastręcza wielu trudności ze względu na nieznajomość zagadnienia. W tym tutorialu postaram się je przybliżyć.

Najprostszym sposobem tworzenia spisu treści jest zastosowanie wbudowanych formatów stylów nagłówków do formatowania nagłówków i stworzenia na ich podstawie spisu treści.

Tworzenie spisu treści

Jednakże jeśli poziomy konspektu ani wbudowane style nie są używane, należy najpierw określić dla każdego nagłówka poziom konspektu.

Określanie poziomu konspektu

Wybierz z menu Widok polecenia Paski narzędzi | Tworzenie konspektu.

Tworzenie spisu treści


Następnie zaznacz pierwszy nagłówek, który ma się pojawić w spisie treści. Na pasku narzędzi Tworzenie konspektu wybierz poziom konspektu, który chcesz skojarzyć z zaznaczonym akapitem.

Tworzenie spisu treści


Powtórz krok 2 i 3 dla każdego nagłówka, który ma wchodzić w skład spisu treści.

Tworzenie spisu

Po okresleniu poziomów nagłówków w całym tekście, kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić spis treści. Na ogół jest to początek pracy.
W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Indeks i spisy. Kliknij kartę Spis treści. Aby zastosować jeden z dostępnych projektów, wybierz projekt w polu Formaty.

Tworzenie spisu treści


W polu Pokaż poziomy określ, do którego poziomu konspektu spis treści ma pokazywać nagłówki.
W polu Znaki wiodące tabulacji możesz wybrać rodzaj znaku, jaki pojawi się pomiędzy tekstem nagłówka a numerem strony.

Tworzenie spisu treści

Aktualizowanie spisu treści

Jeśli po stworzeniu spisu treści wprowadzasz jeszcze zmiany na dokumencie, to będziesz musiał dokonać aktualizacji spisu.
Kliknij z lewej strony spisu treści, który chcesz zaktualizować.
Naciśnij klawisz F9.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl