Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia

Photoshop CS4/CS4 PL. Biblia

autor:
Stacy Cates, Simon Abrams, Dan Moughamian
cena:
129.00
data wydania:
2009-12-14

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Paleta Dopasowania - ręczna zmiana kolorów

W palecie Dopasowania w Photoshopie CS4 wprowadzono nową funkcję, za pomocą której można dokonać ręcznej korekty nasycenia wybranych kolorów. Jest ona dostępna w dwóch dopasowaniach: Barwa/Nasycenie oraz Czarno-Biały.

Selekcja obiektów - Lasso magnetyczne

W jednym z wcześniejszych tutoriali opisałam zasadę działania czarodziejskiej różdżki - narzędzia do selekcji obiektów. W dzisiejszym tutorialu pokażę w jaki sposób można wykorzystać lasso magnetyczne do zaznaczania obiektów.

Tworzenie maski na podstawie kanałów obrazu

Wiele wcześniejszych tutoriali jest poświęconych różnym sposobom zaznaczania obiektów na fotografiach. Część z nich to sposoby ręczne (np. Lasso, Czarodziejska różdżka, Ścieżki itp.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Tekst na ścieżce to tekst, który biegnie wzdłuż ścieżki narysowanej za pomocą narzędzi Kształtu lub Pióra. Dzięki wykorzystaniu tego narzędzia można stworzyć w projektach całkiem interesujące efekty. Podobne narzędzie można odnaleźć także w programie Adobe Illustrator, przy czym w przypadku Illustratora można całkiem bezproblemowo stworzyć tekst biegnący po ścieżce utworzonej wzdłuż kształu litery.

Jak to się robi w Photoshopie

Pierwszy krok to stworzenie ścieżki za pomocą Pióra lub narzędzia Kształtu. Następnie z przybornika należy wybrać narzędzie Tekst i przysunąć kursor bardzo blisko do stworzonej ścieżki. Symbol linii bazowej tekstu powienien znaleźć się na wysokości ścieżki, na której będziemy wprowadzali tekst.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Po wpisaniu tekstu można go poddać formatowaniu za pomocą palety Typografia dostępnej za pomocą skrótu klawiaturowego CTRL+T. Ewentualne podniesienie lub obniżenie tekstu względem ścieżki można osiągnąć poprzez wpisanie dodatniej (przy podwyższeniu) lub ujemnej (przy obniżeniu) wartości w polu Przesunięcie linii bazowej na panelu Typografia. W tym przykładzie wpisałam wartość 5 punktów.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Dodatkowe tranformacje ścieżki i tekstu można wprowdzić za pomocą narzędzi Zaznaczanie ścieżek i Narzędzie zaznaczanie bezpośrednie. Dzięki nim można zmienić kształt ścieżki, a tekst jaki się na niej znajduje automatycznie dostosuje się do nowej linii.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Poza tym są to narzędzie dzięki którym można tekst przesuwać i odbijać względem ścieżki.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Za pomocą Narzędzia Przesuwanie na palecie narzędziowej można przesunąć całą ścieżkę wraz z przypisanym do niej tekstem w inne miejsce projektu.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Aby uzyskać efekt pionowego tekstu umieszczonego na ścieżce o dowolnym kształcie należy posłużyć się narzędziem Tekst pionowy. Zasada posługiwania się tym narzędziem jest identyczna jak w przypadku narzędzia Tekst.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Zaletą tekstu umieszczonego na ścieżce jest elastyczność. Za pomocą dostępnych narzędzi można w dowolnym momencie pracy nad projektem zmieniać kształty ścieżek i modelować ich kształt. Do wprowadzonych zmian tekst dostosuje się automatycznie.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Powyżej znajduje się tekst pionowy umieszczony na ścieżce obrysowującej obiekt z lewej strony.

Tekst na ścieżce w Illustratorze

Illustrator jako program do grafiki wektorowej dysponuje także narzędziami do tworzenia tekstów na ścieżkach, przy czym są one lepsze od narzędzi dostępnych w Photoshopie.

Przykładowo stworzenie tekstu na ścieżce, która powstała na postawie obrysu litery w Photoshopie nie da dobrego efektu - w niektórych miejscach tekst na ścieżce może się "rozsypać", natomiast w Illustratorze zabieg taki nie sprawi problemu, a efekt końcowy będzie zadowalający.


Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator

Po narysowaniu obiektu lub litery (którą trzeba zamienić jeszcze na krzywe i usunąć ścieżkę złożoną) trzeba wybrać z przybornika narzędzie Tekst na ścieżce lub Tekst pionowy na ścieżce i wprowadzić przykładowy tekst. Następnie można go sformatować w dowolny sposób oraz dopasować jego położenie względem ścieżki przesuwając go i odbijając względem niej za pomocą narzędzia Zaznaczanie.

Tekst na ścieżce w Adobe Photoshop i Adobe Illustrator


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl