Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na działanie czasu

Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na działanie czasu

autor:
Jack Gernsheimer
cena:
49.00
data wydania:
2013-01-29

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Warstwy

Tworzenie złożonych kompozycji w Photoshopie jest możliwe dzięki warstwom. Warstwy można porównać do przezroczystych folii ułożonych jedna nad drugą.

Photoshop - dodatkowy kolor w projekcie

Projekty przeznaczone do druku są przygotowywane najczęściej w czterech kolorach CMYK: cyjan, magenta, yellow i black. Ich mieszanka pozwala na odwzorowanie zdjęć oraz "większości" kolorów zawartych w projektach.

Nagrywanie operacji

Operacje umożliwiają nagrywanie i odtwarzanie powtarzających się czynności wykonywanych na pliku.

Stykówka

Stykówka

Stykówki to strony z miniaturkami fotografii ułatwiające przeglądanie oraz katalogowanie obrazów. Pod tym pojęciem funkcjonują także tzw. indeksy z fotolabów.

Wykonanie stykówki przy pomocy Photoshopa jest proste dzięki automatycznemu poleceniu, ktore po wprowadzeniu podstawowych danych samo tworzy stykówkę.

Do utworzenia stykówki można użyć folderu z fotografiami albo aktualnie otwartych dokumentów. Można także wykonać stykówkę na podstawie fotografii zaznaczonych w Adobe Bridge. Mając przygotowany folder albo otwarte pliki zaczynamy tworzenie stykówki od uruchomienia polecenia: Plik|Automatyzuj|Stykówka II (File|Automatize|Contact Sheet II).

Jeśli tworzymy stykówkę na podstawie foldera zawierającego podfoldery ze zdjęciami, które chcemy umieścić na stykówce należy zaznaczyć opcję Dołącz wszystkie podfoldery (Include All Subfolders).

Stykówka

Po wybraniu źródła określamy podstawowe parametry stykówki: jednostki miary, rozdzielczość, wysokość i szerokość, tryb kolorów. Jeśli w wyniku chcemy otrzymać już spłaszczony dokument należy zaznaczyć opcję Spłaszcz wszystkie warstwy (Flatten All Layers). Jeśli stykówkę chcemy dostosować później ręcznie - nie należy nie zaznaczać tej opcji.

Sekcja Miniaturki pozwala na określenie wyglądu miniatur na stykówce: sposób układania ich pionowo lub poziomo, liczbę wierszy oraz kolumn, możliwość zastosowania opcji Auto-odstępu pomiędzy miniaturami oraz opcji Obróć aby lepiej dopasować. Jeśli nad miniaturami chcemy umieścić nazwy plików należy zaznaczyć opcję Użyj nazwy pliku jako nagłówka. W takim przypadku mamy też możliwość okreslenia podstawowych parametrów czcionki.

Po zdefiniowaniu ustawień stykówki naciskamy OK i resztę pracy zostawiamy Photoshopowi. Jeśli zdjęć w folderze będze więcej niż jest w stanie zmieścić się na dokumencie określonej przez nas wielkości program utworzy po prostu kolejną stykówkę na nowym dokumencie.

Stykówka


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl