Światło w fotografii. Poznaj i wykorzystaj jego potencjał

Światło w fotografii. Poznaj i wykorzystaj jego potencjał

autor:
Rick Sammon
cena:
59.00
data wydania:
2011-04-04

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Szybka maska

Photoshop oferuje wiele narzędzi do selekcji obiektów. W poprzednich tutorialach opisałam lasso magnetyczne, zakres kolorów i różdżkę. Zatem kolej na Szybką maskę. Szybka maska to sposób na selekcję obiektów.

Selekcja obiektów - czarodziejska różdżka

Photoshop oferuje wiele metod do selekcji obiektów.
Róźdżka jest jednym z najprostszych narzędzi jednakże nadaje się do zaznaczania tylko obiektów umieszczonych na gładkim jednolitym tle.

Dostosowywanie menu

W dzisiejszym tutorialu opiszę metodę na spersonalizowanie ustawień menu programu.

W Photoshopie CS2 istnieje możliwość wyróżnienia kolorami poleceń w menu.

Definiowanie obszarów roboczych w Photoshopie

W programach pakietu Adobe (Photoshop, Illustrator i InDesign) można definiować Obszary robocze.

Zamiast włączać i wyłączać poszczególne palety podczas pracy nad różnymi elementami można po włączeniu wybranych palet zapisać je właśnie jako przestrzeń roboczą.

Na potrzeby pracy z tekstem na pewno potrzebne będą następujące palety: Charakter (wraz z paletą Paragraph), Styles lub Swatches oraz Layers.

Należy uruchomić te palety korzystając z menu Window.

Definiowanie obszarów roboczych w Photoshopie

Następnie po włączeniu wszystkich palet zapisujemy obszar roboczy wybierając polecenie: Window|Workspace|Save workspace...

Definiowanie obszarów roboczych w Photoshopie

I podajemy nazwę dla zapisywanej przestrzeni roboczej...

Definiowanie obszarów roboczych w Photoshopie

Analogicznie przygotowujemy obszar roboczy z paletami do pracy z obiektami graficznymi
i zapisujemy je jako Graphic

Gdy obszary robocze są zdefiniowane można przełączać się pomiędzy nimi poprzez menu Window|Workspace.

Definiowanie obszarów roboczych w Photoshopie

W zaznaczonym czerwoną ramką obszarze znajdują się nazwy obszarów. Należy wybrać jeden z nich.

W przypadku gdy chcielibyśmy wrócić do "fabrycznego" układu palet należy z menu Window|Workspace wskazać polecenie Default Workspace.

Usunięcie zapisanej przestrzeni roboczej można wykonać wybierając polecenie Delete Workspace z menu Window|Workspace. W oknie dialogowym należy wskazać nazwę usuwanego obszaru roboczego i kliknąć przycisk Delete.

Definiowanie obszarów roboczych w Photoshopie


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl