Excel. Funkcje w przykładach

Excel. Funkcje w przykładach

autor:
Krzysztof Masłowski
cena:
49.00
data wydania:
2007-02-05

zobacz szczegóły

dodaj do koszyka

Praca grupowa

Jeśli w pracy z Excelem zdarza ci się przygotowywać kilka identycznych tabel na wielu arkuszach i następnie przeprowadzić na nich identyczne obliczenia to znaczy, że czas poznać technikę pracy w grupie arkuszy.

Tabele przestawne

Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych.

Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza

Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania komórek.

Określanie rangi i percentylu

Narzędzie Ranga i Percentyl jest częścią pakiety Analysis Toolpack. Jeśli korzystasz z tego dodatku po raz pierwszy należy go najpierw zainstalować.

Wybierz z menu Narzędzia polecenie Dodatki.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Zaznacz opcję Analysis Toolpack i kliknij OK.

Ranga i percentyl to wygodne narzędzie umożliwiający uszeregowanie serii wartości. Umożliwia obliczenie percentylu wartości, czyli liczby określającej, jak dany wynik plasuje się na tle innych wyników na liście.

Zasadę działania tego narzędzia opiszę na przykładzie poniższej tabeli zawierającej dane o powierzchni województw.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Komórkę aktywną należy umieścić w liście danych, które zamierzamy analizować.

Z menu Narzędzia należy wybrać polecenie Analiza danych.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Z listy narzędzi należy wybrać Rangę i percentyl.

W oknie dialogowym należy podać kilka informacji.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Zakres wejściowy - to zakres komórek z danymi, które poddajemy analizie. W tej tabeli jest to kolumna z danymi o powierzchni.

Sposób grupowania danych - w tym przypadku - kolumny.

Należy zaznaczyć opcję Tytuły w pierwszym wierszu.

Opcje wyjścia - tu definiujemy miejsce, w którym Excel ma umieścić wyniki analizy. Ja wybrałam komórkę D1 tak, aby wyniki analizy były umieszczone na tym samym poziomie co analizowane dane.

Po określeniu niezbędnych informacji należy kliknąć przycisk OK.

Obok analizowanej tabeli pojawią się informacje na temat uszeregowania poszczególnych wartości.

** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **

Punkt

Położenie określonej wartości w zakresie wejściowym. Czyli na przykład jeśli punkt wynosi 6, to oznacza, że wartość występuje na pozycji szóstej na oryginalnej liście - w przypadku tej tabeli wskazuje to na województwo małopolskie.

Wartość

Są to wartości wejściowe - czyli w przypadku tej tabeli będzie to Powierzchnia.

Ranga

Ranga każdej wartości. Ranga równa 1 oznacza największą wartość na liście.

Percentyl

Liczba procent określa procentową ilość wartości, które znajdują się poniżej wartości bieżącej.

W przypadku analizowanej tabeli ranga pierwsza przypada województwu mazowieckiemu.


Księga gości
goshka13@gmail.com | www.gohha.favorites.pl